Credo

Wat is “Credo”

Credo is een geloofsbelijdenis. Credo betekent: ‘Ik geloof’. Credo is samengesteld als een complete liturgie. Liederen, zoals ‘Kyrie’, ‘Agnus Dei’ en ‘Laudamus’ vertellen elk een essentieel onderdeel van onze geloofsbelijdenis. Het gaat over het belijden van zonde. Vergeving ontvangen. Genade. Wij belijden Zijn woord. Dat geeft licht en zicht op onze wegen. We mogen ons daaraan vasthouden in een lijdende wereld, vol dreiging, chaos en onrust. We mogen ervaren hoe Zijn genade en goedheid ons volgen, alle dagen van ons leven. Dankbaarheid. Rust.

Ja, ik geloof.

Wij bidden dat Credo iets bij u los mag maken, waar de wereld een beetje beter van zal worden.

Cd

Dit Credo is oorspronkelijk geschreven door Tore W. Aas van het Oslo Gospel Choir.
Om dit stuk toegankelijk te maken hebben een aantal leden van Promise Credo hertaald naar het Nederlands.
Daarnaast zijn er arrangementen voor koor en band gemaakt, met als basis de Noorse versie.

Bent u benieuwd naar het eindresultaat? Via de e-mail is uw exemplaar te bestellen voor €15,- (excl. verzendkosten).

“Credo” bij u in de kerk?

Promise komt graag “Credo” bij u in de gemeente brengen. Voor meer informatie over het stuk en hoe het toegepast kan worden bij u in de gemeente, neem dan contact op.